Bronşektazi Bitkisel Tedavisi

BRONŞEKTAZİ BİTKİSEL TEDAVİSİ

  • Bronşektazi hastalığı KİŞİYE ÖZEL Bitkisel Drog Yöntemi kullanılmaktadır
  • Bu yöntem KİŞİYE ÖZEL olup hastanın raporları ve fiziksel yapısı değerlendirdikten sonra hazırlanmaktadır.
  • Elimizde hazır Kapsül Tablet yada Extrat bir program yoktur.
  • Kimyasal Tablet Kapsül ve Extrat KULLANILMAMAKTADIR.
  • Hastaya kişiye özel bitkisel drog yöntemi kullanılmaktadır

01 / 01 /2012    –  01 / 05/ 2014  BRONŞEKTAZİ   HASTALIĞI  SÜRECİ

 BRONŞEKTAZİ Hastalığı gelen mail  başvuru sayısı               94

 BRONŞEKTAZİ Hastalığı gelen telefon  başvuru sayısı          45

 BRONŞEKTAZİ Hastalığı tavsiyesi sonucu başvuru  sayısı                 39

TEDAVİDE 3 FARKLI YÖNTEM KULLANILMAKTADIR

 ( Hastalık evresine göre yöntemlerden bir tanesi seçilmektedir.)

1 – NATUREL SİSTEM

2 – DAMLA SİSTEM

3 – MİX SİSTEM

 1- BRONŞEKTAZİ NATUREL TEDAVİSİ:

BRŞT NEBAT :

BRONŞEKTAZİ bitkisel tedavisinde kullandığımız doğal nebat, bronş duvarlarının genişlemesinden kaynaklanan rahatsızlığı gidererek hücrelerin yeniden canlanmasını ve kendisini yenilemesini sağlar.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

İçerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmamaktadır.

Nebatı herhangi bir besin maddesiyle (yoğurt, ayran, bal, reçel vb.) tüketebilirsiniz.

BRŞT GÜÇLENDİRİCİ:

Vücudun bağışıklık sistemini, kas ve kemik yapısını güçlendirmek, zayıf düşen organları düzenli çalıştırmak amaçlı uygulanır.

BRŞT BUĞU :

Ağızdan ve burundan derin nefes alarak günde bir kez uygulanır.

BRŞT GÖĞÜS KREMİ :

Karaciğer, akciğer ve dalağın güçlenmesini sağlayarak vücutta yüksek düzeyde oksijen artmasına yardımcı olur.

 2 – BRONŞEKTAZİ DAMLA TEDAVİ YÖNTEMİ:

BRŞTDM DAMLALAR : 6 Adet özel bitki özü

BRŞTDM NEBAT :

Bronşektazibitkisel tedavisinde kullandığımız doğal nebat, bronş duvarlarının genişlemesinden kaynaklanan rahatsızlığı gidererek hücrelerin yeniden canlanmasını ve kendisini yenilemesini sağlar.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

İçerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmamaktadır.

Nebatı herhangi bir besin maddesiyle (yoğurt, ayran, bal, reçel vb.) tüketebilirsiniz.

BRŞTDM GÜÇLENDİRİCİ:

Vücudun bağışıklık sistemini, kas ve kemik yapısını güçlendirmek, zayıf düşen organları düzenli çalıştırmak amaçlı uygulanır.

BRŞTDM GÖĞÜS KREMİ :

Karaciğer, akciğer ve dalağın güçlenmesini sağlayarak vücutta yüksek düzeyde oksijen artmasına yardımcı olur.

 3 – BRONŞEKTAZİ MİX TEDAVİ YÖNTEMİ:

BRŞT MİX 1 :

Bronşektazi bitkisel tedavisinde kullandığımız doğal mix , bronş duvarlarının genişlemesinden kaynaklanan rahatsızlığı gidererek hücrelerin yeniden canlanmasını ve kendisini yenilemesini sağlar.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

İçerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmamaktadır.

MİX ürününü herhangi bir içecek ile tüketebilirsiniz.

BRŞT MİX 2 :

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

İçerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmamaktadır.

MİXürününü herhangi bir içecek ile tüketebilirsiniz.

BRŞT MİX 6 ÇEŞİT BİTKİ ÖZÜ:

Bronşektazi tedavisine destek vererek akciğer bronşları yeniler

BRŞT MİX KOKU :

Ağızdan ve burundan derin nefes alarak günde bir kez uygulanır.

Beyin ve Sinir sitemini düzenleyici rahatlatıcı.

Damarları açıcı

BRŞT MİX GÖĞÜS KREMİ:

Alt üst batındaki iç organların güçlenmesini sağlar,

Karaciğer, akciğer ve dalağın güçlenmesini sağlayarak vücutta yüksek düzeyde oksijen artmasına yardımcı olur.

BRONŞEKTAZİ HASTALIĞI NEDİR?

Bronşektazi, görevi nefes borusundan akciğere hava iletmek olan bronşların duvar harabiyeti nedeniyle genişleyip sonrasında daralamamasıdır.
Genelde akciğer enfeksiyonları buna yol açar.

Bronşektazi  günümüzde  çok  sık  olarak  rastlanmakta  olan akciğer  hastalıklarından  biri  hali ne geldi. Buda  artık  ne  kadar  sağlığımıza  dikkat  etmemiz  gerektiğinin göstergesidir.

Bronşektazi  teşhisi konulur bazen de  hastanın  bazen  yanlış yönlendirmesi  ile  teşhis  geç  konulmakta. En güzel teşhis  tabiî ki çekilen  akciğer tomografisinde  ortaya  çıkmakta  ve  burada akciğer de  bulunan Bronşektazi bölgeler  ortaya çıkmakta. Ve  tedavide bu  şekilde yapılmakta.

Bronşektazi  hastaları ne  zaman  artık  dayanamıcak  duruma  gelseler  o  zaman tedavi  için  sorunlarını çözmeye  gittikleri için  bazen  sorunları  için  geç kalma riski ve  istenmeyen  neticeler  katlanmak  zorunda  kalıyorlar. Bunun  için  erken teşhis  ve  uzman  doktor  kontrolü şart. 

Bunları  sağladığımız  takdirde  herhangi  bir  hastalık için  başarılı sonuçlar  almak  mümkün olur.

Hastaların  en sık  sorduğu sorular  ve  bu  konuda  nasıl daha  faydalı  olabiliriz diye  size  bazı  konularda  yardımcı  olmaya  çalışacağız. Öncelikle bu  konu  çok  önemlidir. 

 SOLUNUM SİSTEMİ İLE GENEL  BİLGİLER

Vücut dokularında yaşamsal olayların sürmesi için gerekli

OKSİJENİ havadan sağlayan sisteme SOLUNUM SİSTEMİ denir. Solunum yolları ile solunum organı akciğerlere gelen hava alveol duvarındaki kapillerin içindeki kana(Eritrosit’lere) geçer. Dokularda metabolizma sonucu biriken karbondioksit ’tekapillerler deki kandan alveollere geçer ve dışarı atılır. Öyleyse kısaca diyebiliriz ki solunum sistemi vücut

İçin gerekli O2’yi sağlar, vücutta oluşan CO2’ti dışarı atar.

 Bu sistem 3 bölümde incelenir.

 1-Üst solunum yolları: (Cavumnasi, paranasalsinuslar ve nasopHarynx)

2-Alt solunum yolları: (Larynx, trachea ve bronchi)

3-Solunum organı: PULMO “Akciğer”

 Solunum yolları fonksiyonel olarak ayrıca hem solunum, hem de

Başka görevi olan(Cavumnasi koku alma, cavumorms sindirim ve tat alma, pharynx sindirim ve işitme, larryx ses çıkarma)solunum

Yolları ile yalnız solunum görevi olan solunum yolları(Trac-

Hea, brochi) olarak ta ayrılabilir.

 Bronchi: Beşinci veya göğüs omuru hizasında trachea ikiye ayrılır. (Bifurcatiotrachea) bu şekilde sağ ve sol iki bronkus (Bronchusprincipalisdexter et sinister) meydana gelir. Bu iki broncus arasında 70 derecelik bir açı oluşur ki açının tepesi hizasına (içeride) carinatracheae denir. Sağ sol bronchusprincipalisler arasında şu farklılıklar vardır.

 

 

BroncusPrincipalisDexter

BroncusPrincipalisSinister

 UZUNLUĞU     

                  2cm (Kısa)

                   5cm (Uzun)

 ÇAP              

                 15mm(kalın)

                   10mm(ince)

TRACHEA EKSENİ

   

YAPTIĞI AÇI

                 24,5–25 derece

                   45,5 derece

     

SOLUNUM ORGANI:

Dışarıdan oksijenin alınıp karbondioksitin dışarı atıldığı organ akciğerdir. Akciğerler (pulmones) sağ sol (pulmodexter et sinister) olmak üzere iki tanedir. Göğüs boşluğunda bulunurlar ki iki akciğer ortada kalp, esophagus, trachea, büyük damarlar ve önemli sinirler içeren MEDİASTİNUM adı verilen aralıkla birbirlerinden ayrılmışlardır.

      Bir akciğer yarım bir koniye benzer, buna göre konveks bir yan yüzü (faciescostalis), az konkav bir iç yan yüzü (faciesmedialis, mediastinalis) ve aşağıda bir tabanı (faciesdiaphragmatica) ile yukarda tepe (apexpulmonis)’si vardır. Margoanterior ve margoinferior’u belirgindir.

      İç yüzde akciğere girip çıkan oluşumların bulunduğu alana HİLUS PULMANİS (göbek) denir. Hilus yolu ile akciğere bronşlar, akciğer arterleri ile sinirler girer, akciğere venleri ile lenfa damarları çıkar. Bu oluşumların tümüne birden akciğer kökü anlamında “RADİX PULMONİS” denir.

      Sağ ve sol akciğer üzerlerindeki derin yarıklarla (fissuraeinterlobares) lobuspulmonislere (akciğer lobları) ayrılmıştır. Pulmodexterlobussuperior, lobusmedius ve lobusinferior olarak üç lob olmasına rağmen pulmosinisterlosussuperior ve lobusinferior olarak iki lobdan ibarettir. Sağ akciğerde bu lobları fissurahorisontalis ve fissuraobliqua, sol akciğerde ise sadece fissuraobliqua birbirinden ayrılmıştır.

      Akciğerlerin tabanı diaphragma üzerine oturur. Tepesi aperturathoracissuperioru (claviculanın ortası hizasında l.costadan itibaren) 2-3cmi aşar.

 1-Akciğerin yapısı: BroncusprincipalislerHiluspulmonisten içeri girince “AKCİĞER İÇİ BRONŞLARI” genel adını alırlar ve o taraf akciğerinin loblarına göre sağda üç solda üç dala ayrılırlar. Bu ilk dallara “BRONCHİ LOBARES” denir. Bunlarda birkaç segmente “BRONCHİ SEGMENTALES” segmentlerde çok sayıda bronchiolilere ayrılır. Bu şekilde ayrılmalarına devam eden bronşların çapları gitgide küçülür duvarlarındaki kıkırdak giderek yok olur yerini düz kaslardan ibaret bir duvar alır. Epitelkübikleşir, siller ve salgı hücreleri yok olur. Bronş ağacının son dallanmaları bronchioliterminales, bronchiolirespiratori, ductulialveolares şeklindedir. Ductulialveolareslerin duvarları incedir ve yer yer şişkinlikler gösterir ki bunlara sacculialveolipulmonislerde sonlanırlar. Alveol duvarı yassı tek sıra endotel hücrelerden elastik ve reticüler liflerden yapılır. Bunlar etrafında kapiller bulunur ki, kapillerden akciğer venleri başlar. Her bir akciğerden iki adet VV. PULMONALES çıkar.

Ductulialveolares, sacculialveolares,  alveolipulmonis birlikte bir akciğer acinusunun oluştururlar. 12–18 akciğer acinusu da lobulipulmonum olarak adlandırılır. Her bir lobulipulmonum da bağımsız bir akciğercik olarak değerlendirilir.

      Akciğerin dış yüzü serözpleura ile örtülüdür.

 Bronşların duvar yapıları tracheaya benzer. Bronkuslar ait oldukları taraf akciğeri içine girerek birçok kollara ayrılır.

  Bronş ve bronşiyollerin geri dönüşsüz olarak genişlemesine neden olan kronik, nekrotizan bir enfeksiyondur. Distal hava yolları daraldığı ve tıkandığı için, hastalık obstrüktif niteliktedir.

     Yüksek ateş, öksürük ve bol miktarda kötü kokulu balgam ile karakterlidir.

      Etiyolojisinde obstrüksiyon, nekrotizanpnömoniler ve değişik doğumsal veya herediter hastalıklar olabilir.

Makroskopik olarak hava yolları genişlemiştir ve çıplak gözle bakıldığında, plevra komşuluğunda bile görülebilirler. (Normal olarak plevradan 2-3 cm uzakta çıplak gözle seçilemez olmaları gerekir).

 BRONŞEKTAZİ  HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Bronşektazi kendi başına bir hastalık değildir; diğer bazı hastalıklar sonucunda ortaya çıkar.
Güçlü, kesilmeyen bir öksürük, nefes alıp verirken karşılaşılan bir engel buna neden olabilir.

Üst  solunum  yollarındaki  enfeksiyonlar  ve akciğer  iltihaplanmaları
Bazı  virüslerin  akciğerdeki deformaları
Üşütmek
Soğuk alınlığından  sonraki  komplikasyonların  devam etmesi  ve kişinin  önemsememesi
Yetersiz hava  şartlarında  çalışmak
Genetik nedenler
Yetersiz  beslenme
Yukarda  saydıklarımızdan bir  yada  bir  kaçı  olabilir  yada  hiç  birde  olabilir  Bronşektazi  olmak  için  bu  sebepler  olacak  diye  bir  sebep  yok  doğuştan  Bronşektazi  olan  çocuklar  var  yada çok  küçük  yaşda  Bronşektazi’ ye   yakalana  hastalar  var  demek  oluyor ki  hayatın  her  döneminde  risk  bulunmaktadır.

 BRONŞEKTAZİ HASTALIĞI  BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanlı balgam bazı  hastalarda  ileri safhalarda  sık görülür
Kokulu balam ileri safhalarda sık olur
Halsizlik  ve  dermansızlık
İştahsızlık 
Yüksek ateş
Kanamalar
Tiksinti  bir  çok  yemekler  karşı olabilir
Nefes darlığı bir ana  belirtilerden biridir.
Kuru öksürük
Göğüs ağrısı
Sırt ağrıları
Balgam buda sık görülen özelliktir.
Yukarıda  sayılan  belirtilerden  biri yada  bir  kaçı  varsa uzman  doktor  kontrolü şarttır. En  yakın  sağlık  kuruluşuna  giderek  teşhis  ve  derhal  tedaviye  başlanmalı
LÜTFEN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANINA BAŞVURUNUZ

BRONŞEKTAZİ HASTALIĞI ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bronşektazi hastalığı ilaç tedavisi

Bronşektazi hastalığı ameliyatı

Bronşektazi hastalığı Hiperbarik oksijen tedavisi

Bronşektazi hastalığı ozon tedavisi

BRONŞEKTAZİ TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ RAPORLAR

Rutin Biyokimya Testleri

Tam Kan Sayımı

Teşhis Raporu

MR (EMAR) ya da Tomografi Raporu

 BRONŞEKTAZİ HASTALIĞ TEDAVİSİNDE GENELDE SORULAN SORULAR

 

SORU: Bana bronşektazi teşhisi konuldu 2 yıldır hiç tedavi görmedim sadece yılda birkaç  kez  antibiyotik alıyorum bu hastalık bitkilerle tedavi edilir mi?

CEVAP: Bronşektazi hastalığına genelde akciğer enfeksiyonları yol açar tek başıma bir hastalık değildir bazı hastalıklar sonucu ortaya çıkabilir kesilmeyen öksürük nefes alıp verirken çekilen zorluk gibi….naturel bitkilerle bu hastalığın tedavisi mümkündür ilk 45 günlük kür kullanımı sonucunda hasta yaşadığı sıkıntıların hafiflediğini hissedecektir

 

SORU: Yaklaşık 5 yıldır bronşektazi tedavisi görüyorum kullandığım antibiyotik ve ilaçlar hastalığımı geçirmedi KOKULU BALGAM ve KURU ÖKSÜRÜĞÜM  var  ve geceleri solunumda güçlük çekiyorum öğrenmek istediğim modern tıp ile beraber sizin tedavinizi de uygulayabilir miyim? yan etkisi var mı?

CEVAP: Tedavimizin içeriği  %100 bitkiseldir kullandığınız ilaçların bizim ilaçlarımızla birlikte alınmasında hiç bir tehlike yoktur çünkü naturel hazırlanan ilaçlarımızın hiç bir yan etkisi yoktur.

 

SORU:Bronşektazi tedavisi şifalı bitkilerle ne kadar süre sonra geçer geçtikten sonra hastalık tekrarlar mı? ve tedavi ettiğiniz hastalarınız var mı?

 CEVAP: Ortalama 6-12 aylık tedavi uygulanmaktadır burada hastanın ilaçlarını saatinde ve düzenli almasının önemi büyüktür hastalık tamamen iyileştikten sonra yaklaşık 2-3 kür ücretsiz olarak tekrarlamama tedavisi uygulanır her insanın bağışıklık sistemi farklıdır biri 4 ayda iyileşirken diğeri 8 ayda iyileşme gösterir sabırlı ve düzenli kullandıktan sonra şifalı bitkilerle iyileşmeyen hastalık yoktur.

 

SORU: Bronşektazi tedavi yöntemleri  neler?

CEVAP:

Kortizon tedavisi

Antibiyotik tedavisi

Ameliyat

Ozon tedavisi

Oksijen tedavisi

Bitkisel tedavi

 

SORU: Tedavi  edildiğinde  tekrar  eder mi?

CEVAP:Bronşektazi  disiplin içinde mutlak  netice  alınabilinir.

 

SORU: Bronşektazi başka  hastalığa neden olur mu?

CEVAP: ileri safhalarda kanamalardan  kaynaklanan ameliyata kadar uzayan bir yol olabilir akciğerin bazı oranları  alınması gerekir. Daha  ileri safhada  tedavi edilmediği takdir  tümör oluşumuna kadar gidebilir. Tabiki bunu  en  güzel DOKTORUNUZ ile karşılıklı istişarede çıkar.

 

SORU: Diğer bronşektazihastalarınında kanama ve  öksürüğü var mı?

CEVAP:bronşektazi  hastalarının  büyük  yüzdesinde öksürük ve  balgam ve  bazen  kanamalar  bulunmakta

 

SORU: Ne kadar zamanda iyileşirim?

CEVAP: tedavinin süresi sizin  tedaviye  gösterdiğiniz  dikkat  ve  sabır ile  doğru  orantılıdır.

 

 SORU: Bitkisel Tedavinin bana zarar verme ihtimali var mı?

 CEVAP:Her tedavide  olduğu gibi yanlış  tedaviler tedavi sürecini uzatabilir. Burda önemli olan çok  ANALİZ  edilip iyi bir STRATEJİ ve DİSİPLİN içinde tedavinin PLANLI ve PROGRAM içinde  gitmesidir. Bu  şekilde yapılacak  her  tedavi  başarı sağlar. Tedavide  önemli olan süreklilik ve  disiplindir.

 

 SORU: Modern tıp tedavisi ile bitkisel tedavi birlikte devam edilebilinirmi?

 CEVAP: Tabiki burda  asıl  olan  hastanın  iyileşmesidir. Geri kalan sadece teferuatdır.

 

 SORU: Televizyondaki doktorlar bitkisel tedavinin zarar vereceğini söylüyorlar doğru mudur?

 CEVAP:Bu  konu  çok afaki bir  konu  her türlü tedavi yöntem dikkatsiz  yapıldığı süre içinde  başarısız olur.

 

 SORU: Eğer  bir  tedavide  hata  olduğu nasıl  anlaşılır?

 CEVAP:

 Teşhis konulmamış hastaya sadece hastanın söyledikleri ile tedaviye başlanıyor ise,

Laboratuar bulgular olmadan hasta tedaviye alınıyor ise,

Doktor teşhisi olmadan tedavi yapılıyor ise,

Gerekli radyolojik bulgular olmadan tedavi yapılıyor ise,

Kişinin yaş boy kilo yaşadığı yerin tedavide ne kadar etkili olduğu bilinmekte.

O zaman yapılan bitkisel tedavi neden başarısız olduğunun cevabı da alınmış olur.

 

 SORU: Bronşektazi hastalığı  ölümcül müdür?

 CEVAP: Ölümcül  değildir. Mutlak suretle tedavisi bulunmaktadır.  Tabiki kişi  kendine  bakmak  ve  doktorunun  talimatlarına  uymak  kaidesi ile.

 

SORU: Bronşektazi  hastalığının  sonu nedir?

CEVAP: Bronşektazi  hastalığının  sonucunda  çoğu  hastalar  ameliyat olmak  zorunda  kalmaktadır. Buda daha  sonra  farklı  hastalıkları  tetikleyebilir.

 

SORU: Bronşektazi hastalığı bulaşıcımıdır? Kimseye zararım olurmu?

CEVAP: Bronşektazi hastalığı  bulaşıcı  değildir. Sizden  başkasına  geçmez. Bundan  rahat  olun  sadece genetik  nedenler  ile  belki  çocuklarınızda da  görülme  olabilir.

 

SORU: Bronşektazi hastalığının tedavisi olmaz ise  ne  olur?

CEVAP: Bronşektazi tedavi  edilmediği  takdirde kanamalar ağır  balgam  ve  kanama  sonu  çok  daha  ağı  bir  şekilde  kanser ve  ölümcül  bir netice  olabilir. Bu  yüzden  uzman doktor  kontrolü ve  tedavisi  şarttır.

 

 SORU: Bronşektazi hastalığının  tedavisi var mıdır?

 CEVAP: Bronşektazi  hastalığı  erken  teşhis  döneminde  bulunmaktadır. Bazen  ileri  safhalarda  ameliyat  gerekiyor. Bu  konuda  doktorunuzun  tavsiyelerine  uyunuz

 

SORU: Bronşektazi hastalığının tekrarlama riski  nedir?

CEVAP: Bronşektazi  doktorunuzun  size  verdiği  tedavi  yanında  sizin  kendinize  çok  dikkat  etmeniz  gerekir  onun  elinde  sihirli değnek  yok  her şey  sizde  bitmekte  ona  yardımcı  olursanız  tekrarlamaz

 

 SORU: Bronşektazi hastalığı kansere çevirir diyorlar doğru mu?

 CEVAP: Bronşektazi  bazı  durumlarda doktor  kontrolü olmadan  bazı  tedaviler  bazen  kansere  çevirme  riski bulunmaktadır.

 

 SORU: Bronşektazi  hastalığı normal  hayatımı  ne  kadar  etkiler?

 CEVAP:Bazı  hastalardaki  halsizlik nefes  darlığı öksürük  ve  kokulu  balgam  hayatını  olumsuz  etkilemektedir. Bunun  haricinde  çok  sorun  olmaz.

 

 

 

Yazar:

Bitki Bilimleri Uzmanı (Herbalist) >> İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN, GEÇ KALMAYIN ! İletişim Formu >> FORMU DOLDURUP GÖNDERİN, GERİSİNİ BİZE BIRAKIN